Pirin: the forest with the balkan’s oldest tree under threat Drag the panda or scroll

Pirin: the forest with the balkan’s oldest tree under threat

Световното наследство е в опасност Кликни върху пандата или скролни
Пирин: домът на Байкушевата мура, е застрашен от сечи и строежи

Пирин: домът на Байкушевата мура, е застрашен от сечи и строежи

Вие сте на ход.

Заедно можем да опазим Пирин, сериозно застрашен от стопански сечи и нови строежи. Отбележете по отделно действията, за които призовавате министър-председателя на България

Бойко Борисов, Министър-председател на България


Бойко Борисов, Министър-председател на България

Уважаеми господин Министър-председател,
Пирин е наше общо световно наследство. Спасете:

 • Старите гори Старите гори
  Старите гори
  Национални и международни закони пазят вековните иглолистни гори в Пирин, сред които и най-старото дърво на Балканите – Байкушевата мура. Но според плана за управление на националния парк, който Ви се предлага за одобрение, върху 60% от територията на парка може да се провежда стопанска сеч. В сегашния план стопански сечи не са разрешени.
 • Природно богатство Природно богатство
  Природно богатство
  Като част от световното природно наследство и от екомрежата Натура 2000, Пирин опазва застрашени и уникални видове. Въпреки това, проектопланът за управление на парка предвижда увеличаване с 12,5 пъти на зоната за ново строителство. Ако одобрите плана, Пирин може безвъзвратно да загуби крехкото си природно богатство, което принадлежи на целия свят.
 • Местния поминък Местния поминък
  Местния поминък
  Около Пирин се предлагат многобройни възможности за пешеходен и спа туризъм, планинско колоездене, преходи със ски и снегоходки, рафтинг, каяк и още много занимания на открито, за които не трябва да се унищожават гори, реки и планински склонове. Устойчивото развитие, щадящо природата, с ползи за хората, трябва да бъде приоритет.
Уважаеми господин Министър-председател,
Cпасете Пирин, световно природно наследство, част от Натура 2000. Спрете опасния проект за нов план за управление на Пирин, строителството и стопанските сечи.

С уважение, искрено Ваш, пазител на Пирин.

Изпрати имейла

No. of emails sent 125,783

Изпратени имейли

24,217 трябва да достигнем 150,000

* Задължителни полета

 • Checkbox
 • Изпрати имейла

  Ще ползваме името Ви, за да заявим на правителството и на бизнеса, че трябва да опазват световното природно наследство.

Заедно опазваме нашата удивителна планета

Donate to help save Donana's wetland

WWF работи за дивата природа и хората в България и в още 100 държави. С Вашата помощ може да спрем унищожаването на природно богатство.